Velkommen

Verden forandrer sig

I vore bedsteforældrers tid var det ganske almindeligt at være selverhvervende, altså at have sin egen lille forretning, men udviklingen har gjort, at der ikke længere er plads eller behov for hattemagere, gørtlere eller hosekræmmere. Ikke nok med det - alle disse erhverv, som så blev erstattet af jobs i virksomheder, er nu også forsvundet eller i fare, f.eks. typografer, bankansatte og receptionister. I det hele taget er alle rutineprægede jobs i fare for at blive overtaget af robotter. Et program, som skriver en hel sportsartikel på baggrund af få stikord regnes også for en robot og er allerede journalisternes skræk.

Forretninger oplever i stigende grad, at kunder kigger på varen i butikken og derefter køber den over Internettet i stedet for. Der er et skift i vores handlemønstre, som vi ikke kan se bort fra. Man kan vælge at acceptere dette, eller selv gøre noget for at følge, og proffittere af denne tendens. For den stopper ikke!


Koncepta har et tæt samarbejde med en international aktør, som i det følgende blot kaldes "Virksomheden", og som beskrives nærmere på dette link.

Virksomhedens 4 grundlæggere er meget fremsynede og så tidligt skriften på væggen. Grundlagt i USA i 1993, dengang de første statslige monopoler blev brudt og derigennem liberaliseret, var virksomheden således med til at skabe konkurrence på først telekommunikations-markedet, og senere andre essentielle serviceydelser, som for eksempel el-leverancer.

 

Virksomheden har været momsregistreret i Danmark siden 1999, og er i dag verdens største udbyder af disse services. Virksomheden har foreløbigt ekspanderet til 27 lande på 5 kontinenterog er i vækst.

Din mulighed

Ved hjælp af Network Marketing har du mulighed for at skabe dig en ekstra indkomst, som du selv bestemmer, hvor stor skal blive. Igennem et samarbejde med virksomheden har du endvidere sikkerheden ved fremtidens distributionsform og vækst, samt den uudtømmelige kundegruppe, som er helt naturlig for porteføljen af serviceydelser, der tilbydes igennem din egen personliggjorte webshop, hosted og vedligeholdt af virksomheden. Det drejer sig om serviceydelser, som alle bruger hver dag alligevel. Du skal således ikke skabe et marked - det er der allerede.

Liberaliseringen er det største pengeskift i historien. Den skete ikke i vore bedsteforældres tid. Den sker ikke i vores børnebørns tid. Den sker kun een gang, og det er nu.


Så hvad skal der til?

Allerførst et ønske om at ville noget mere. For de fleste er det de har godt nok, og de ønsker egentlig ingen forandring - i hvert fald ikke, hvis der skal arbejdes ekstra. Omkring en fjerdedel af alle har ekstra overskud i fritiden, som de bruger i f.eks. fritidsklubber og foreninger. De har et smittende drive, som passer perfekt til denne forretningsform. Så er der de sidste tre procent. Det er iværksættere, for hvem kl 05:00 betyder gå i seng eller stå op. De er lederne, som skaber massive omsætninger og derigennem en velstand udenforstående misunder.