Koncept

Hvad er Direkte Salg?

Direkte salg er en distributionsform, som historisk set er den ældste form for markedsføring. I daglig tale er den dog mest kendt som "mund-til-øre reklame". Det er også en reklameform, som anvendes af stort set alle fra 4-års alderen og op. Ikke kun det: Det er også en omkostningsfri reklameform. Udbyttegraden er væsentligt højere end alle andre reklameformer. Det er netop denne udbyttegrad, som er grundpillen i Direkte Salg.


Andre navne for Direkte Salg er:


Network Marketing

MLM (Multi Level Marketing)

Personrelateret markedsføring


Men...


Uanset navnet, det er ikke Telemarketing!Network Marketing

Network Marketing bliver desværre, undertiden, fejlagtigt antaget for ulovligt pyramidespil. Det er vigtigt at kende forskellen, og derfor er virksomheden et listet medlem af DSF, som er brancheorganisationen for seriøse Network Marketing virksomheder i Danmark, der stolt overholder landets lovgivning.

Som IBO (Independend Business Owner) er det af største vigtighed, at Dørsalgsloven og Markedsføringsloven overholdes for ikke at bringe virksomheden og branchen i miskredit. 

At anbefale f.eks. en god biograffilm til en ven har de fleste sikkert prøvet. Det er dog nok de færreste, som er blevet betalt af biografejeren for at gøre det, og det er netop grundessensen i Network Marketing. Her bliver man betalt for at hjælpe med at markedsføre et produkt eller en serviceydelse i samarbejde med en virksomhed, som tager sig af alt det praktiske.


Network Marketing er som forretningsform blevet forfinet gennem årene siden starten af 50'erne, hvor de første virksomheder så dagens lys, og er i dag en milliard-branche i store dele af verden. 


Til forskel fra de almindelige forretningsmodeller bygger Network Marketing på nogle fundamentale forskelle. Eksempelvis er man som formidler ikke ansat af virksomheden. Det betyder, at virksomheden ikke betaler løn i traditionel forstand, men kun efter den omsætning, man som formidler skaber for viksomheden. Således oppebærer man ikke en liniær indtægt, som igennem et job, men en variabel, som afhænger af den omsætning og vækst, som skabes. Der er ingen loft for indtjenings-mulighederne, og den såkaldte kompensation kan, med en koncentreret indsats, blive ganske stor.


Virksomheden benytter sig af såkaldt "Generations Network Marketing". Det adskiller sig ved, i modsætning til "Binær Network Marketing", at give en større sikkerhed og loyalitet, samt at belønne de personer, som virkelig yder en indsats i organisationen. Til gengæld er det ikke et "bliv-hurtigt-rig" system, mod så i stedet at være mere vedvarende, idet der her oppebæres tilbagevendende indtægt for et arbejde gjort een gang!


I denne virksomhed er det kundernes forbrug, som skaber omsætningen. Ingen kunder - ingen penge!


Se her en lille video, som forklarer konceptet på en enkel og overskuelig måde.